YOSINKAN AIKIDO       Aikido Yoshinkan Foundation (AYF)

?
--
-
-

?
/
()


                 
: 115093, . . 27/29,
E-MAIL: yoshinkan@mail.ru  ICQ: ICQ status291225156  TEL.: (495) 211-3090,   664-2939